Technologie

Tavení kovu

 • 2x 150kg - středofrekvenční kelímkové pece INDUCTOTERM ( tavení slitin železa )
 • 1x 500kg - středofrekvenční kelímková pec INDUCTOTERM ( tavení slitin železa )
 • 1 x 150kg - odporová tavicí pec na Cu slitiny LAC ( tavení barevných kovů)
 • 1 x 180 kg- odporová tavicí pec na Al slitiny ELSKLO ( tavení barevných kovů)
 • 1 x 500 kg - odporová tavicí pec na Al slitiny ELSKLO (tavení barevných kovů)

Metody modifikace kovu při výrobě LKG

 • SANDWICH - běžná produkce
 • IN MOLD - při vývoji technologie na zakázku
 • WIRE - při vývoji technologie na zakázku

Formování

 • chemicky vytvrzované formovací směsí na bázi alkalických fenolů
 • příprava formovací směsi probíhá na 2 kontinuálních mísičích GM 4  od firmy MET (GB) s hodinovou kapacitou  2 x 4t  směsi
 • formování provádíme   - na dřevěné, plastové a kovové modely

                                                      - pro kusovou a speciální výrobu  aplikujeme metodu  spalitelných modelů   LOST FOAM

           Slévárna je vybavena regenerační jednotkou od firmy MET (GB) s  kapacitou 4t regenerátu/hod.

Výroba jader

 • metoda COLD BOX AMIN  (externí dodávky specializovanými firmami)
 • jádra s pojivem na bázi alkalických fenolů tvrzených CO2

Tepelné zpracování

 • vozová žíhací pec do 1100°C - elektrická, s možností řízeného ochlazování v pecním prostoru
 • vozová žíhací pec do 1100°C - plynová

         U litin provádíme žíhání na odstranění pnutí, feritizační žíhání, žíhání na odstranění cementitu.

         U ocelí provádíme  žíhání na měkko, normalizační žíhání, zušlechťování, popouštění.

Úprava povrchu odlitků

 • broušení, tryskání, základování

Hmotnost odlitků

 • 0,1 - 450 kg

Velikost odlitků

 • není omezena, odlitky jsou převážně formované do dřevěných odnímatelných rámů, které jsou součástí modelového zařízení

Zkoušení a atestace

 • chemické složení kovu - spektrometr F20,  LECO - spalovací analýza (C,S)
 • mechanické zkoušky - Rm, Rp0,2, A5, HB, KC
 • metalografické rozbory
 • nedestrukční zkoušky - RTG, ultrazvuk ( dodavatelsky specializovanými firmami)
 • rozměrové zkoušky - 3-souřadnicový měřící stroj OPTON

Výroba modelových zařízení

 • vyráběny externě
 • CAD - CAM pro konstrukci a výrobu modelu
 • modely a jaderníky ze dřeva, kovu a plastů