Etický kodex

Preambule

Ve společnosti  Focam  dbáme  na vřelé  vystupování  a mezilidské  vztahy,  nejen  v  rámci pracoviště, ale společnost
také   sehrává   důležitou   roli   vůči   zákazníkům  a  obchodním   partnerům.  Proto   byl   vytvořen   Kodex   chování,
který  zahrnuje   a  vychází  z  principů   vlastní  zodpovědnosti,   loajality,   upřímnosti  a  v  neposlední řadě  respektu
vůči    ostatním    lidem  a    životnímu     prostředí.   Tyto    zásady   a    hodnoty     jsou     považovány   za   základní 
povinnost    každého    z    nás   a   všichni   zaměstnanci   společnosti    Focam    se   těmito    zásadami    řídí,   čímž
vytvářejí dobrou image společnosti.

Kodex  chování  zaměstnanců  společnosti  Focam  je  elementárním závazkem pro všechny pracovníky firmy Focam
a vede tak  ke správnému  a  odpovědnému chování v každodenním  pracovním  dni.  Jako  zaměstnanci  společnosti
Focam si  uvědomujeme,  že při  činnosti,  kterou  vykonáváme,  jsme  zástupci  společnosti  a  svou prací přispíváme
a  podporujeme  hospodářský  úspěch  společnosti  Focam.  Pro  obchodní  partnery  jsme spolehlivým  a  z  etického
pohledu věci, korektně jednacím partnerem, a k tomu nám právě Kodex chování určuje odpovídající rámec jednání.

Základem odlišnosti naší společnosti je systém etických norem a naše individuální a kolektivní vůle dělat věci správně,
a to nad  rámec  předpisů  a  zásad.  Za svůj  úspěch vděčíme našim vysoce motivovaným a loajálním zaměstnancům,
jakož i našim zákazníkům a partnerům.  Proto  Vás žádáme, abyste si tento Etický kodex pečlivě prostudovali a vraceli
se k němu tak často, jak je potřeba. Diskutujte o něm se svými kolegy, protože jste garanty našeho budoucího
úspěchu.

 

 

K dispozici je celý dokument ke stažení.

Etický kodex